• BOX NOVASTAR TB4

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Liên hệ

 • ĐẦU XỬ LÝ HÌNH ẢNH NOVA V960

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Liên hệ

 • ĐẦU XỬ LÝ HÌNH ẢNH NOVA V760

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Liên hệ

 • CARD NHẬN NOVA MRV366

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Liên hệ

 • CARD NHẬN NOVA MRV336

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Liên hệ

 • CARD NHẬN NOVA MRV328

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Liên hệ

 • MẠCH HD C36C

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Liên hệ

 • MẠCH HD C16C

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  1.800.000

 • MẠCH HD D36

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Liên hệ

 • MẠCH HD D16

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Liên hệ

 • BOX HD A6

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Liên hệ

 • BOX HD A4

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Liên hệ

 • BOX HD A3

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  1.800.000

 • ĐẦU XỬ LÝ HÌNH ẢNH HD VP1220

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Liên hệ

 • ĐẦU XỬ LÝ HÌNH ẢNH HD VP 820

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Liên hệ

 • ĐẦU XỬ LÝ HÌNH ẢNH HD VP 410

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  5.000.000

  ĐẦU XỬ LÝ HÌNH ẢNH HD VP 410

  -Phạm vi quản lý: 2.6 triệu pixels

  - H max: 1920, W max: 3840

  - Input: HDMI, VGA, DVI, CVBS, USB

  - Output: 4 RJ45, audio 3.5mm


  Xem chi tiết
 • ĐẦU XỬ LÝ HÌNH ẢNH HD VP210

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  2.800.000

  ĐẦU XỬ LÝ HÌNH ẢNH HD VP210

  -Phạm vi quản lý: 1.3 triệu pixels

  - H max: 1920, W max: 3840

  - Input: HDMI, VGA, DVI, CVBS, USB

  - Output: 2 RJ45, audio 3.5mm


  Xem chi tiết
 • CARD NHẬN HD R516

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  400.000

 • CARD NHẬN HD R508

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  280.000

 • CARD NHẬN HD R512

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  300.000


ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MẠI

 

Đang xử lý...